top of page

Frivillig i menigheten.

Å være en del av den lokale menigheten er et stort privilegium.

Det er et sted som alle kan involvere seg i og det er å være en frivillig.

En frivillig er en som ikke er ansatt i menigheten, men som gjør dette frivillig og gir av sin tid, energi og talent, og som bygger forskjellige områder i kirken.

Her kommer 4 punkter som er selve hjertet i det frivillige-arbeidet:

Frivillig-arbeid handler om å tjene.

Tjene andre mennesker er det ultimate av hva det frivillige-arbeidet resulterer i.

Det handler ikke om å bli kjent eller klatre oppover på stigen.

Hjertet til en frivillig handler om å elske mennesker, tjene mennesker og investere inn i deres liv.

Å være en frivillig er et offer.

Frivillig-arbeid krever ofte at man må ofre noe.

Vi velger å ofre tid, energi og iblant våre penger, og dette velger vi å gjøre pga. Jesus sin kjærlighet, for mennesker og for kirken. Dette er ikke noe vi må gjøre, men noe vi vil gjøre fordi det hjelper menigheten til å gå fremover.

Frivillig-arbeid åpner potensialer.

Frivillig-arbeid åpner opp potensialet Gud har lagt ned i menneskers liv.

Fra kreativitet, lederskap til administrasjon. Gud har gitt forskjellige gaver i hver og en av oss. Frivillig-arbeid gir oss muligheten å oppdage hva Gud har lagt i våre liv. Det gir oss mulighet til å bruke og vokse i de gavene, og gjennom det ære Gud, og hjelpe og tjene mennesker når vi bygger Guds hus.

Frivillig = familie.

Etter en stund så vil menigheten bli som en familie for deg.

Kirken har en stor visjon, og via det frivillige-arbeidet vil du kunne jobbe sammen med likesinnede mennesker, for å gjøre visjonen virkelig. Frivillig-arbeid gir deg muligheten til å bli med i noe som er større enn deg selv. Som ledere så må vi ikke la det frivillige-arbeidet bli noe enkelt, men at vi kan oppmuntre til å gjøre livet sammen og faktisk bli som familie. Bry deg om ditt team. Elsk dem, ta en prat med dem, feire sammen med dem og hyll de.

Å jobbe sammen med Gud for å bygge hans kirke er en ære å få lov til å være en del av. Uansett hvilken vei vi er på eller hvilke gaver og talent som vi har, så kan vi alle spille en stor rolle i å tjene mennesker og bygge Guds kirke.


Philip Sundbäck.


14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Jeg er veldig glad for at det begynner å bli en kjent tanke at teknikere i menigheten også spiller en åndelig rolle i en Gudstjeneste, for det er jeg overbevisst over er sant. Selv startet jeg som lyd

bottom of page