top of page

Din gave, Gudsplan

Har du noen gang, som meg, lurt på hvor din plass er? Lurt på hva i alle dager Gud tenkte da han gav deg talentene og evnene du har? Eller kanskje har du enda til gode å oppdage hva Gud har lagt ned i deg?

Målet mitt med denne lille teksten er at du skal bli oppmuntret til å se betydningen av din rolle i det store bildet. At Gud har kalt deg med en hensikt, og at han har utrustet deg med helt spesielle gaver og talenter som kan berøre mennesker på en helt spesiell måte.

I 2. Mosebok kapittel 31, vers 1-5 sier Gud noe som er helt grunnleggende for vår forståelse av talentene vi har blitt gitt:

«Herren sa til Moses: Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur, fra Judas stamme. Jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom og innsikt og med kunnskap og dyktighet i alle slags håndverk, så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid.»

De kunstferdige arbeidene det er snakk om her, skulle dekorere Tabernaklet, møteplassen mellom den levende Gud, og israelittene. Bare det beste var godt nok for Gud. Den gang var nok kunsten stort sett begrenset til de fysiske håndverk, men Den Hellige Ånd lar seg ikke begrense av det i dag!

Som for eksempel den gangen en av våre dyktige grafikere hadde laget håndskrevne tekster for storskjermen som ble brukt under lovsangen. Etter at gudstjenesten var over, fortalte medialederen vår om en mann han hadde kommet i snakk med. Han var overveldet av hvordan Guds storhet ble formidlet gjennom typografi.

Og så var det den 18 år gamle jenta fra Finnmark, som hadde hørt på podcasten vår over en lengre periode, og som tok turen hele veien til Bergen, alene og uten å kjenne noen, kun for å delta på Saltkonferansen. Hun kunne fortelle hvor stor betydning det å høre på podcast hadde hatt for hennes personlige liv med Jesus.

På samme måte kan Gud blåse liv inn i din tekniske eller kreative tjeneste. Din trofasthet, og måten du utfører tjenesten din på, peker til syvende og sist på en stor Gud som er verd å tjene.

Jeg har skrevet om individets rolle, men dersom vi ikke evner å se vår rolle i det store bildet av Guds fortelling, kan vi bli selvopptatte, og kanskje til og med så stolte at vi glemmer hensikten med, og konteksten for gavene våre:

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.»

Efeserne 4,16

Både i Efeserbrevet og i 1. Korinterne bruker Paulus kroppen som bilde på den levende Guds menighet. En levende organisme hvor alle delene har sin funksjon, og bidrar til å nå målet. For til syvende og sist er det ikke din solokarriere som kommer til å utgjøre den store forskjellen. Det er når vanlige folk som du og jeg, fylt med Den Hellige Ånd, står sammen med alt vi har og alt vi er, og bruker det for å vise folka rundt oss hvem Jesus er.

Uansett hvilken tjeneste du står i, enten du er tekniker eller en del av de kreative teamene i kirken, eller hva som helst annet: La Gud få utvide perspektivet ditt på hvilken betydning dine talenter og din trofasthet i tjenesten kan få for mennesker sitt møte med Han! Det handler om å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus, og Gud bruker vanlige folk med talenter som Han har blåst på ved sin Ånd.

Skrevet av

Aleksander Steffensen

Salt Bergen.18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Tenker du over at du leder lovsang bak miksen?

Jeg er veldig glad for at det begynner å bli en kjent tanke at teknikere i menigheten også spiller en åndelig rolle i en Gudstjeneste, for det er jeg overbevisst over er sant. Selv startet jeg som lyd

Comments


bottom of page